Lokalföreningen i Trelleborg bildades 2003 och har f.n. ca 100 medlemmar. Vi har en egen klubblokal på Maskinvägen 2 där vi träffas.

Medlemsavgiften för 2017 är 300 kr. Inbetalas senast 31 mars.

2017 års program ser som vanligt intressant ut. Man kan hitta en hel del aktiviteter. Det är fullt med det viktigaste av det våra medlemmar tycker passar dem enligt enkäten, som vi samlar in varje år. Det är ni medlemmar och er trivsel i kamratgänget som är viktigast med vår verksamhet och att ni är nöjda. Då får vi i styrelsen vår belöning.

Utfärd

Årets utfärd, lördagen 17 juni, blir en bussutflykt med Göte I Pirautens spår Tidig bindande anmälan krävs. Tel. 070 840 18 44 Begränsat deltagarantal. 

10 års jubileet

23 februari 2013 firade Flottans Män i Trelleborg 10 års jubileum som Sveriges sydligaste förening . Bilder från jubileet finns under bilder jubileum. 

Skeppsklockan.

Tisdagen 13 mars 2012 träffades ett antal fruar, sambor och anhöriga till männen i föreningen och bildade en damklubb, som heter Skeppsklockan med Karin Svenning som ordförande. Hon har tel 070 950 32 06 och anmälan om deltagande sker direkt till henne.

Med förhoppning att vi ses ofta under året.

 Göte Lindberg 

 

  

Uppdaterad 2015-03-25