Jan Tornerhjelm

En av våra återkommande underhållare. Ibland även tillsammans med sin bror Hans

Maths Witt

Berättar oftast om ubåtsutvecklingen. Även han "årsviss"