För att uppfylla kraven för medlemskap fordras att du tjänstgjort i Flottan eller fortfarande tjänstgör som värnpliktig eller anställd; menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse. Ett starkt intresse och engagemang för marinen kan också meritera.

Medlemsavgiften är 300kr/årJa, jag vill bli medlem i Flottans Män Trelleborg:Fortfarande aktiv: