Då vår sedan många år högt värderade kaplan KG Lundmark under 2015 sorgligen lämnade jordelivet sökte vi efter någon som kunde ta hans plats i föreningen.

Det var önskvärt att en kaplan i en förening som vår med anknytning till hav och sjöfart också skulle ha samma erfarenheter som våra medlemmar.

I så måtto hade vi tur. Vår nye kaplan Anders Blomstrand har en mångårig erfarenhet som sjömanspräst i Svenska Kyrkan i bl.a Rotterdam. Därför blev vi naturligtvis mycket glada när han accepterade vår förfrågan om att efterträda K.G. Lundmark.

Under rubriken Präst på däck och kaj höll han på medlemsmötet 14 april en mycket uppskattad presentation av sig själv, späckad med spännande berättelser om intressanta personer, som han träffat under sin tid som sjömanspräst.

Han har även skrivit och gett ut en bok om sitt liv. Boken som heter "En sjömanspräst ser tillbaka" finns i vårt bibliotek om du vill läsa. Vill du köpa kan du använda denna länk för information:

http://sekotidningen.se/artikel/en-sjomansprast-ser-tillbaka/#kommentarer