Styrelsen informerar:

Efter årsmötet och konstituerande möte ser styrelsen för år 2020 ut på följande sätt:

Cawe Johansson       ordförande

Vakant                        vice ordförande

Per Martinsson           sekreterare, pressansvarig

Mats Andersson         kassör

Chatrin Vinlöv            lotteriansvarig

Monica Ruda              köksansvarig

Niclas Johansson       suppleant         

Sven-Erik Nordsten   suppleant