Styrelsen informerar:

Efter årsmötet och konstituerande möte ser styrelsen för år 2015 ut på följande sätt:

Cawe Johansson       ordförande

Gert Malmqvist          vice ordförande, pressansvarig

Gert Malmqvist          sekreterare

Benno Ruda                lotteriansvarig

Mats Andersson          kassör

Kurt Lindström            klubbmästare

Hans T. Nilsson           suppleant

Bo Sahlén                    suppleant