Styrelsen informerar:

Efter årsmötet och konstituerande möte ser styrelsen för år 2018 ut på följande sätt:

Cawe Johansson       ordförande

Benno Ruda                 vice ordförande

Vakant                               sekreterare, pressansvarig

Benno Ruda                lotteriansvarig

Mats Andersson          kassör

Kurt Lindström            klubbmästare

Hans T. Nilsson           suppleant

Bo Sahlén                    suppleant