Flottans Mäns hemsida

29 februari släcks Riksföreningens hemsida ner. Den 1 mars startar den nya hemsidan, där alla FM-föreningar landet runt har samma vinjett. Övrigt utrymme får varje FM disponera för egen del, styrelse, verksamhet, bilder, gästbok mm.

Alla medlemmar bör lämna sin mail-adress till FM.

Föreningens nya mejl-adress är  fmsundsvall@gmail.com

Då spar vi stora pengar i porto.

Frågor: kontakta kassör Mats Andersson, tel 060 – 53 72 74, mob 070-6611474.

Ringlista

Styrelsen har beslutat att inför ärtmiddagarna kontakta medlemmarna via telefon. Detta har den fördelen att styrelsen får en uppfattning om hur medlemmarna har det på olika sätt.

Föreningen har en förhoppning att vi blir några fler runt borden under 2016. Man kan ju lova sig själv att ställa upp någon gång. Det går också bra att ”locka med ” någon kamrat, dela på skjuts osv.

Alla hälsas hjärtligt välkomna till våra sammankomster under 2016.