Ordförande                  Cawe Johansson       

Backvägen 6                  861 38 Bergeforsen        060-579175  070-659 54 65

astors.farg@spray.se 

Sekreterare                vakant

  

Kassör                         Mats Andersson

Augustivägen 4               863 36 Sundsbruk           060-537274  070-661 14 74

Sundsvalls.marinkonsult@telia.com

Lotteriansvarig            Benno Ruda

Bågevägen 91 B             856 52 Sundsvall              060-102625  073-826 59 88

fru.ruda@gmail.com

Klubbmästare               Kurt Lindström              060-568013  070-517 08 48

Galaxvägen 22                863 32 Sundsbruk

Kurtli@telia.com

 

Föreningens e-mail   fmsundsvall@gmail.com