Ordförande                  Cawe Johansson       

Backvägen 6                  861 38 Bergeforsen        060-579175  070-659 54 65

astors.farg@spray.se 

Sekreterare                  Per Martinsson            

Tallvägen 7 B 1501         854 66 Sundsvall            070-532 47 90

per.martinsson@telia.com           

Kassör                         Mats Andersson

Augustivägen 4               863 37 Sundsvall             070-661 14 74

Sundsvalls.marinkonsult@telia.com

Lotteriansvarig            Chatrin Vinlöv            

Backvägen 6                   861 38 Bergeforsen

Klubbmästare               Kurt Lindström              060-568013  070-517 08 48

Galaxvägen 22                863 32 Sundsbruk

Kurtli@telia.com

 

Föreningens e-mail   fmsundsvall@gmail.com