Försvarsmakten 

Marinen

Marinbasen 

Gladan och Falken 

Första ubåtsflottiljen (1.ubflj)

Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstriflj)

Fjärde sjöstridsflottiljen (4.sjöstriflj)

Amfibieregementet (AMF 1)

Sjöstridsskolan (SSS)

Museer

Marinmuseum i Karlskrona 

Sjöhistoriska i Stockholm 

Maritiman i Göteborg 

Ubåten U3 i Malmö 

Sjöfartsmuseet i Göteborg 

Riksarkivet

Föreningar och sällskap mm

Kungliga Örlogsmannasällskapet 

Sveriges militära kamratföreningars riksförbund (SMKR) 

HMS Älvsnabben 

Veteranflottiljen

I föreningen ingår följande fartyg:

 • T26        byggd 1942, tjänstgjort 1942-1957

 • T38        byggd 1951, tjänstgjorde 1952–1956

 • T46        byggd 1957, tjänstgjorde 1957–1975

 • T56        byggd 1957, tjänstgjorde 1957-1973

 • T121       Spica,byggd 1966,tjänstgjorde 1966–1989

 • R142       Ystad,byggd 1976,tjänstgjorde 1976–2005

 • M20        byggd 1941, tjänstgjorde 1941 - 2005

 • Sprängaren byggd 1917, tjänstgjorde 1918 – 1964

 • M/Y Triton byggd 1950

 • R136 Västervik
 • Moses

Vapenbröderna - Amfibieregementets kamratförening

KA2 kamratförening 

KA3 Kamratförening

Göteborgs garnisons kamratförening - f.d. KA4  

Jagaren Smålands Vänner

KA5 Kamratförening

Kustjägarveteranerna

Sjöofficerssällskapet i Stockholm 

Sjöofficerssällskapet i Göteborg 

Sjöofficerssällskapet i Karlskrona

Ubåtsklubbarna

Stockholms sjögård

Klubb Maritim 

Reservofficerare i Svealand

Af Chapmansällskapet

Övrigt

Attunda Skeppsförlag AB - Marinen 500 år

Sjökultur - sjötermer

Armé - Marin och Flygfilm

Varvshistoriska föreningen i Karlskrona

 

 

 

 

 

 

 FACEBOOK 


 

 

  VI SOM LEGAT I FLOTTAN

 

FILMER mm


 

ANKARET UPP :Från flottans glada gossar.

KRYSSARE :HMS Göta Lejon 63-64