Annonsering i tidskriften Flottans Män

Till våra annonsörer i tidskriften Flottans Män

Kamratföreningen Flottans Män samlar nästan 4000 medlemmar i 26 lokalföreningar spridda i lika många städer längs kusten och i inlandet, och är öppen för alla som tjänstgör eller har tjänstgjort i Flottan.

 

Medlemmarna representerar ett tvärsnitt av svensk befolkning och därmed också en stor bredd med representation av de flesta förekommande yrken och utbildningar. Bland våra medlemmar finns ett stort antal beslutsfattare inom Försvarsmakten, näringslivet och stalig/kommunal förvaltning.

Även åldersmässigt har vi en stor spännvidd; det skiljer nästan 80 år mellan äldste och yngste medlem!

 

Målsättningen för föreningen är att stödja ett gott kamratskap, även efter att värnplikten är avslutad, att underlätta kontakt mellan de som tjänstgjort tidigare och de som tjänstgör just nu i marinen samt att bevaka svensk säkerhetspolitik och att kunna informera andra i samma frågor och att därigenom bedriva försvarsupplysning.

 

Nationellt sammanhålls och leds Flottans Män från ett kansli i Stockholm medan verksamheten i huvudsak bedrivs i lokalföreningarna som genomför studiebesök, resor, föredragskvällar och söndagskaféer mm.

 

Tidskriften Flottans Män produceras i 4400 exemplar fyra gånger om året och skickas ut till samtliga medlemmar, marina förband och ett stort antal bibliotek sista månaden i varje kvartal.

I tidskriften publiceras såväl artiklar med historisk anknytning som framåtblickande reportage där aktuella händelser och materielutveckling presenteras. Vi räknar med att varje utgåva läses av 10000-12000 personer.

Är Du intresserad av att annonsera i vår tidskrift?

För att lägga in en annons i vår tidskrift FLOTTANS MÄN tar man kontakt med annonsombuden och för försvarsfrågor kontaktar man Bo Schagerberg, 0705 214 439 eller e-post till bo.sch(a)bredband.net.
Övriga annonser handhas av Anne-Louise Fröding 0736 424671 eller e-post till annelouise.froding(a)gmail.com
Riksförbundets kansli har adress riksforbundet(a)flottansman.se
 
Samma sak gäller för Flottans Mäns lokalföreningar och kansliet påminner om att lokalföreningarna får en bonus för varje annons man för in. Lokalföreningarna kan också tipsa ombuden om en annonsidé eller om en intresserad annonsör, i de fall föreningen inte kan eller vill ta kontakt med annonsören.
 
Till hjälp är framtaget en utgivningsplan och ett debiteringsunderlag. Av utgivningsplanen framgår priser, format, stopp- och utgivningsdagar tillsammans med de krav som ställs på bildunderlaget. Debiteringsunderlaget anger vilka uppgifter som behövs för att kansliet ska kunna göra en korrekt fakturering.
Båda underlagen beställs från ombuden eller från kansliet och kan beställas via e-post. Förbundskansliet fakturerar därefter beställaren.
Rutin för att förhindra dubbelbokning är att annonsunderlag och debiteringsunderlag sänds till kansliet med en kopia till bo.sch(a)bredband.net
Om föreningen eller annonsören vill ha hjälp med utformning av annonsunderlag så kan informationsansvarig Bo Schagerberg bistå.
Vi pushar för årsannonser, som är en slagkraftig, billigare annons, som ger bra resultat för beställaren.
Sista dag för inlämning av annonsunderlag är den 15 i månaderna februari (nr 1) maj (nr 2), augusti (nr 3) och november (nr 4).
Flottans Mäns tidning är befriad från moms.