Förbundsordförande

Kommendör Johan Forslund
Dagsverksvägen 14
134 65 INGARÖ
Tfn: 08-571 448 51
E-post: jforslund80 (a) gmail.com

Vice förbundsordförande

Jan Wikberg
Spovvägen 33
831 62 ÖSTERSUND
Tfn: 063-12 95 62
E-post: jwikberg35 (a) gmail.com

Sekreterare

Bo Schagerberg
Månbergsvägen 4
140 39 NYNÄSHAMN
Tfn: 08-530 447 57
E-post: bo.sch (a) bredband.net

Medlemsregisterärenden

Kansliet

riksforbundet@flottansman.se

08-678 09 08 (tisdagar)

 

Tidskriften

Redaktör och ansvarig utgivare

Olle Melin
Författarvägen 9
371 63 LYCKEBY
Tfn: 0455-239 64
E-post: omelin (a) telia.com

Grafisk formgivning

Dag Åshage
Fasanvägen 4
370 30 RÖDEBY
Tfn: 0455-482 18
E-post: paul.assar (a) euromail.se

 

Kansli

Kanslichef

Lennart Bresell
Balingsnäsvägen 92
141 34 HUDDINGE
Tfn: 08-449 31 58
E-post (Hem): lennart.bresell (a) telia.com

Informationsansvarig

Bo Schagerberg
Månbergsvägen 4
140 39 NYNÄSHAMN
Tfn: 08-530 447 57
E-post: bo.sch (a) bredband.net

Kansli

Riksförbundet Flottans Män
Teatergatan 3
111 48 STOCKHOLM
Tfn: 08-678 09 08
E-post: riksforbundet (a) flottansman.se

Öppet: Tisdagar kl. 09:00 - 16:00

Plusgiro: 5 88 19-4

Stora Tratten

PL 326
130 25 INGMARSÖ
Tfn: 08-542 461 26

Telefontid juni-aug 09-10,17-18
Ön arrenderas av Lof Stockholm