Förbundsordförande
Kommendör
Örjan Sterner
Täby
Tfn: 070-627 53 97
E-post: orjan.sterner (a) bredband.net


Vice förbundsordförande

Örlogskapten
Göran Löfgren
Karlskrona
0704-95 80 14
goran.lofgren (a) tele2.se


Sekreterare och informatör

Elektroingenjör
Bo Schagerberg
Månbergsvägen 4
140 30 NYNÄSHAMN
Tfn: 070-521 44 39
E-post: bo.sch (a) bredband.net


Medlemsregisterärenden

Kansliet

riksforbundet@flottansman.se

076-778 68 70 (tisdagar)

Webb- och IT-stöd
Krister Hansén
KristerH@flottansman.se
Tfn: 070-381 03 12


Tidskriften

Redaktör och ansvarig utgivare

Olle Melin
Författarvägen 9
371 63 LYCKEBY
Tfn: 070-530 01 77
E-post: bmelinolle (a) gmail.com


Grafisk formgivning

Dag Åshage
Fasanvägen 4
370 30 RÖDEBY
Tfn: 0708-322 813
E-post: paul.assar (a) gmail.com


Kansli

Kanslichef
Lennart Bresell
Balingsnäsvägen 92
141 34 HUDDINGE
Tfn: 070-774 31 83
E-post (Hem): lennart.bresell (a) telia.com


Informationsansvarig

Bo Schagerberg
Månbergsvägen 4
140 30 NYNÄSHAMN
Tfn: 070-521 44 39
E-post: bo.sch (a) bredband.net


Kansli

Riksförbundet Flottans Män
Teatergatan 3
111 48 STOCKHOLM
Tfn: 076-778 68 70
E-post: riksforbundet (a) flottansman.se

Öppet: Tisdagar kl. 09:00 - 16:00

Plusgiro: 5 88 19-4

Orgnr: 802000-9125


Stora Tratten

PL 326
130 25 INGMARSÖ
Tfn: 070-203 07 43

Telefontid juni-aug 09-10,17-18
Ön arrenderas av Lof Stockholm