Flottans Mäns Historia

För att få en beskrivning om Kamratföreningen Flottans Mäns historia så kan du öppna denna pdf-fil. Flottans Män Nr.1-2010 "Jubileumsnummer" 

Du får på sidan 4-21 en krönika över de första 75 åren. På sidan 44-46 är föreningen Flottans Mäns ordförande presenterade.