Programöversikt 2019
Planerade aktiviteter inom Flottans män Stockholm.
Håll dig uppdaterad genom regelbundna besök på vår hemsida! Nya aktiviteter kan tillkomma med relativt kort framförhållning och kungörs då bara under Kalendarium på hemsidan.


Preliminärt program 2019
Varje helgfri tisdag mellan den 8 januari och den 28 maj samt mellan den 6 augusti och den 10 december träffas vi kl. 12.30 för en stunds gemenskap kolleger/kamrater emellan. Föreningen bjuder på kaffe och bulle. Platsen är Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3 i frukostmatsalen. Välkommen!

Februari
Tisdagen den 12 februari kl. 17.30
Skeppsbyggmästare af Chapman – skeppens geni.
Föredrag av ordföranden i af Chapmansällskapet, Staffan Hanson.
Plats: Drottning Victorias örlogshem, vån 5.
Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås. Anmälan till kansliet senast den 5 februari.

Mars
Torsdagen den 21 mars kl. 17.30
Årsmöte.
Plats: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10.
Årsmötet är öppet för alla medlemmar. I anslutning till mötet hålller föreningens hedersordförande, viceamiralen Jonas Haggren, ett föredrag om vad som händer i marinen. Om du vill äta middag efter mötet, ska du senast den 5 mars ha betalat in 150 kronor till föreningens pg 358022-2. För närmare info om lokalen klicka på denna länk: Sjöfartshuset

April
Tisdagen den 16 april kl. 17.30
Så räddades svensk ubåtsförmåga – återtagandet av Kockums från tyskt ägande och hur läget är i den pågående ubåtsproduktionen.
Föredrag av konteramiral Thomas Engevall.
Plats: Drottning Victorias örlogshem, vån 5.
Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås. Anmälan till kansliet senast den 9 april.

Maj
Onsdagen den 15 maj kl. 16.00 - 20.00
STF jubileum på af Chapman. Föreningen deltar med informationsbord och arbetsgruppen Knopar & Stek visar sjömaningsarbeten.

Torsdagen den 16 maj kl. 09.00-16.00
Besök på Gålöbasen, Sälstationen Palmen och Veteranflottiljen. Samling utanför Konsum vid Västerhaninge pendeltågstation/Centrum klockan 09.15 för samåkning till Gålö. Guidat besök vid sälstationen Palmen, och likaledes guidat besök hos Veteranflottiljen på Gålö. Under besöket serveras "fältlunch". Kostnad 100 kr/person som sätts in på föreningens pg 35 80 22-2 senast den 14 maj.

Söndag-tisdag den 26-28 maj
Riksårsmöte under resa till Helsingfors
Se information i nr 4/18 och nr 1/19 i tidskriften samt på Riksårsmöte - info och anmälan

Juni
Torsdagen den 6 juni
Hissning av Stor flaggning på af Chapman.
Samling kl. 07.00.

Fredagen den 21 juni
Midsommarhelg på Stora Tratten

Torsdagen den 27 juni
Hissning av Stor flaggning på af Chapman. ÅF Offshore Race.
Samling kl 08.00. (Flaggorna halas söndagen den 30 juni på tid som meddelas senare)

September
Helgen 7/9 - 8/9
Stängningshelg Stora Tratten 

Vi hjälps åt att stänga ner verksamheten för året genom att vintra stugor och hamn. Vi bjuder på en gemensam middag på lördagen för alla som är med och arbetar. Anmäl därför deltagande till Fredrik Scholander 072 220 04 49 senast den 1/9

Lördagen den 14 september kl. 10.00 - 15.00
Femkamp mellan föreningarna inom region Mitt.

FM Stockholm hälsar regionens föreningar välkomna till den traditionella femkampen som i år avgörs lördagen den 14 september vid Sjöfartsklubben Kaknäs i Stockholm. Varje förening inbjudes delta med två tremannalag och det är fullt tillåtet att ta med en hejaklack för att sporra laget.
Vi inleder som vanligt med kaffe och smörgås och äter därefter en enkel lunch i ”halvtid”. I samband med prisutdelningen serveras sedan kaffe och bulle.
Datum och tid:
Lördagen den 14 september 2019 klockan 10.00 – 15.00
Plats:
Sjöfartsklubben Kaknäs, Kaknäsvägen 30, 115 27 Stockholm
Anmälan och kostnader:
Anmälan ska ha inkommit till föreningens kansli senast tisdagen den 20 augusti. Betala samtidigt in 150 kronor per person till föreningens plusgiro 35 80 22-2. Ange 5-kamp vid inbetalning.

Tisdagen den 24 september kl. 17.30
Fredrik Wilhelm von Otter, amiral, sjöminister och statsminister, men framför allt en skicklig sjöman. OBS föredraget flyttat från tidigare angivet datum den 17 september.
Föredrag av kommendör 1 gr Gustaf von Hofsten
Plats: Drottning Victorias örlogshem, vån 5.
Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås. Anmälan till kansliet senast den 10 september.

Oktober
Torsdagen den 10 oktober kl. 18.00
Föreningens ärtmiddag vid vilken konteramiral Thomas Engevall håller det föredrag som inte kunde genomföras den 16 april 2019: "Så räddades svensk ubåtsförmåga – återtagandet av Kockums från tyskt ägande och hur läget är i den pågående ubåtsproduktionen".
Plats: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10,
Anmälan och betalning 330 kronor till kansliet senast den 2 oktober.

November
Söndagen den 3 november kl. 11.00
Krigsseglardagen i Djurgårdskyrkan med efterföljande kyrkkaffe i Sjöfartsklubben Kaknäs (transport från Djurgårdskyrkan till Kaknäs ordnas)

Tisdagen den 12 november kl. 17.30
Båtman Humblas leverne och världsomseglingen med Vanadis.
Föredrag av Christer Warfwinge, medlem i Västervik.
Plats: Drottning Victorias örlogshem, vån 5.
Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås. Anmälan till kansliet senast den 6 november.

December
Lille Jul
Söndagen den 8 december - måndagen den 9 december
Föreningen firar traditionsenlig Lille Jul ombord på Viking Lines Cinderella.
Program:
Dag 1.
Vi embarkerar Cinderella redan kl 16.00 och får då tillgång till ett konferensrum där vi bjuds på ett glas mousserande vin och tilltugg. Ordförande hälsar välkommen ombord och klubbmästaren går igenom programmet. Klockan 17.00 får vi tillträde till hytterna och klockan 18.30 sätter vi oss till bords. Nytt för året är att vi har valt en variant av julbord som är lite lyxigare. Det innebär också att vi får sitta i en annan restaurang med en lugnare miljö och kan sitta samlade på ett trevligt sätt. Vi blir delvis serverade vid bordet och slipper trängas i den stora bufférestaurangen. Efter middagen är det fria aktiviteter.
Dag 2.
Mellan klockan 09.30 och 12.30 kommer vi att ha tillgång till ett konferensrum där olika aktiviteter kommer att anordnas och ge oss möjlighet till samvaro. Befälhavaren kommer också att ge oss en presentation av fartyget.

Kostnad för båtresa, gemensamt arrangemang, middag och frukost samt förläggning i dubbel A-Hytt, utsides (Sea View)  är 800 kr/person.
För Singel A- hytt (Sea View) är kostnaden 970 kr.

Anmälan till kansliet senast den 4 november 2019 då även resan ska vara betalad till föreningens pg 35 80 22 - 2.

Tisdagen den 10 december kl. 1300
Luciakaffe.
Drottning Victorias örlogshem, vån 1.
Anmälan till kansliet senast den 4 december.
 
”Knopar och stek”, arbetsgruppen för sjömaningsarbeten träffas på af Chapman torsdagar mellan kl. 10.00–13.00.  Du är välkommen. Kontakta Per-Erik Tibblin 072-202 02 337

För ytterligare programinformation se vår hemsida: www.flottansman.se/stockholm

 E-post: sthlm@flottansman.se                  Plusgiro: 35 80 22-2
Kansliet är bemannat varje helgfri tisdag kl 09.00-16.00. Övrig tid tel.svarare. Tel: 0723-638 554