Programöversikt 2018
Planerade aktiviteter inom Flottans män Stockholm.
Håll dig uppdaterad genom regelbundna besök på vår hemsida! Nya aktiviteter kan tillkomma med relativt kort framförhållning och kungörs då bara under Kalendarium på hemsidan.


Preliminärt program 2018
Varje helgfri tisdag mellan den 9 januari och den 26 maj samt mellan den 7 augusti och den 11 december träffas vi kl. 12.30 för en stunds gemenskap kolleger/kamrater emellan. Föreningen bjuder på kaffe och bulle. Platsen är Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3 i frukostmatsalen. Välkommen!

Februari
Tisdagen den 13 februari kl. 17.30.
Ryska marinen idag, en säkerhetspolitisk tillgång för Kreml.
Föredrag av kommendörkapten Christian Allerman, f.d. försvarsattaché i Moskva.
Plats: Drottning Victorias örlogshem, vån 5.
Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås. Anmälan till kansliet senast den 6 februari.


Mars
Torsdagen den 15 mars kl.  17.30. Årsmöte.
Plats: Blasieholmens restaurang, Blasieholmsgatan 4C. Föreningen bjuder på middag. Om middag önskas, anmälan till kansliet senast den 27 februari.


April
Tisdagen den 17 april kl. 17.30.
Skeppsholmens byggnader och arkitektur, samt Fredrik Bloms verk.
Föredrag av 1:e intendent Thomas Rooth vid Armémuseet.
Plats: Drottning Victorias örlogshem, vån 5.
Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås. Anmälan till kansliet senast den IO april.

Under maj-juni
Nordiskt marint kamratföreningsmöte i Finland. Information kommer senare från Riksförbundets kansli.

Maj
Söndag-tisdag den 20-22 maj
Riksårsmöte under resa till Tallinn
Se information i nr 4/17 och nr 1/18 i tidskriften samt i kommande e-postutskick.

Juni
Onsdagen den 6 juni.
Hissning av Stor flaggning på af Chapman. Samling kl. 07.00.

Fredagen den 22 juni.
Midsommarhelg på Stora Tratten.

Juli
Torsdagen den 28 juni
Hissning av Stor flaggning på af Chapman med anl av ÅF Offshore Race. Samling kl 07.00.


Augusti
Arbetshelg på Stora Tratten. Tid meddelas på hemsidan senare under sommaren.

Lördag-söndag den 24 - 26 augusti
Örlogsdagarna på Galärvarvet.
Program kommer att publiceras senare.

September
Lördagen den 1 september.
5-kamp mellan föreningarna inom region Mitt.
Arrangör: Nynäshamn. Anmälan till kansliet senast den 21 augusti.


Lördagen den 8 september.
En dag i paradiset. (EDIP). Besök på Gålöbasen. Transport med egna bilar och samåkning. Ytterligare information publiceras senare.

Oktober
Torsdagen den 18 oktober kl. 17.30.
Traditionsenlig ärtmiddag med föredrag av chefen Fjärde sjöstridsflottiljen, kommendör Fredrik Palmquist.
Plats: Blasieholmens restaurang, Blasieholmsgatan 4C.
Anmälan och betalning till kansliet senast den 3 oktober.

November
Söndagen den 4 november kl. 11.00.
Krigsseglardagen i Djurgårdskyrkan.

Tisdagen den 13 november
Föredrag enligt senare information i utskick och på hemsidan.
Plats: Drottning Victorias örlogshem, vån 5.
Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås. Anmälan till kansliet senast den 6 november.

Söndagen den 25 november.
Föreningen firar traditionsenlig Lille Jul ombord på Viking Lines Cinderella.

December
Tisdagen den 11 december kl. 1300.
Luciakaffe.
Drottning Victorias örlogshem, vån 1.
Anmälan till kansliet senast den 4 december.