Programöversikt 2017

Planerade aktiviteter inom Flottans män Stockholm.

Håll dig uppdaterad genom regelbundna besök på vår hemsida! Nya aktiviteter kan tillkomma med relativt kort framförhållning och kungörs då bara på hemsidan.


 

Varje helgfri tisdag mellan den 10 januari och den 30 maj samt mellan den 8 augusti och den 12 december träffas vi kl 12.30 för en stunds gemenskap kolleger/kamrater emellan. Föreningen bjuder på kaffe och bulle. Platsen är Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3 i Frukostmatsalen.  Välkommen!


Februari

Tisdagen den 14 februari kl. 17.30

Ett dundrande föredrag om regalskeppet Vasas kanoner. Marinarkeolog Fred Hocker från Vasamuseet berättar om Vasas bestyckning och artilleriets eldverkan.

Plats: Drottning Victorias örlogshem, vån 5

Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås

Anmälan till kansliet senast den 7 februari


 Mars

Torsdagen den 16 mars kl. 17.30. Föreningens årsmöte

Plats: Blasieholmens restaurang, Blasieholmsgatan 4C

Föreningen bjuder på middag

Anmälan till kansliet om att middag önskas senast den 28 februari

Aktivitetsansvarig: Kansliet


April

Tisdagen den 18 april kl 17.30.

Säpo? Sapo? IB? Hur var det egentligen?

Krister Hansén gör nedslag i säkerhetstjänstens historia och berättar hur det kom sig att vi fick en hemlig organisation som arbetade vid sidan om den officiella säkerhetstjänsten.

Plats: Drottning Victorias örlogshem, vån 5

Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås

Anmälan till kansliet senast den 11 april


Maj

Söndag-tisdag den 7-9  maj

Riksårsmöte under resa till Kiel från Göteborg. Se information i nr 4/16 och nr 1/17  i tidskriften.  

Lördag-söndag den 20-21 maj

Arbetshelg på Stora Tratten. Anmälan till Fredrik Scholander, 072-220 04 49.


 Juni

Tisdagen den 6 juni.

Hissning av Stor flaggning på af Chapman.

Samling vid landgången kl 07.00.  

Onsdag-söndag den 14-18 juni

Nordiskt militärt kamratföreningsmöte i Halmstad.

Anmälan till Lennart Bresell, 070-774 31 83.  

Fredagen den 23 juni.

Midsommarhelg på Stora Tratten.  


 

Torsdagen den 29 juni.

Med anledning av ÅF Offshore Race hissar vi Stor Flaggning på af Chapman den 29 juni. Flaggningen hänger uppe till den 2 juli. Föreningen behöver hjälp av frivilliga både vid hissning och halning.


 Augusti

Örlogsdagarna

Beslut har fattats att Örlogsdagarna på Djurgårdsvarvet i fortsättningen ska genomföras vart annat år. Örlogsdagarna 2017 utgår och återkommer istället 2018.


 September

Lördagen den 9 september.

Arbetshelg på Stora Tratten 9-10/9. Start 10.00
Meddela deltagande till Fredrik Scholander 072 220 04 49

5-kamp mellan föreningarna inom region Mitt.

Arrangör: Haninge. Anmälan till kansliet senast den 29 augusti.

Torsdagen den 21 september.

Resa till Bogesunds slott. Lunch och historisk rundvandring på slottet, därefter besök på Oscar Fredriksborgs fästning. Samling i Vaxholm på Hamnplan. Därifrån transport med egna bilar och samåkning. Kostnader och övriga detaljer meddelas senare. 


 Oktober

Torsdagen den 19 oktober kl. 17.30.

Traditionsenlig ärtmiddag med föredrag.

Plats: Blasieholmens restaurang, Blasieholmsgatan 4C.

Anmälan till kansliet och betalning senast den 3 oktober.

Aktivitetsansvarig: Klubbmästaren


 November

Söndagen den 5 november kl. 11.00.

Krigsseglardagen i Djurgårdskyrkan med efterföljande kaffe i Sjömanskyrkan.

Tisdagen den 14 november kl. 17.30

Små satelliters förmåga

Föredrag av kommendörkapten Richard Nordenberg

Plats: Drottning Victorias örlogshem, vån 5.

Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås.

Anmälan till kansliet senast den 7 november.

Söndagen den 26 november.

Föreningen firar traditionsenlig Lille Jul under resa till Mariehamn


 December

Tisdagen den 12 december kl. 13.00

Luciakaffe i Drottning Victorias örlogshem, vån 1.

Anmälan till kansliet senast den 5 december.