Programöversikt 2018 (Program för 2019 läggs ut januari 2019. Se istället Kalendariet)
Planerade aktiviteter inom Flottans män Stockholm.
Håll dig uppdaterad genom regelbundna besök på vår hemsida! Nya aktiviteter kan tillkomma med relativt kort framförhållning och kungörs då bara under Kalendarium på hemsidan.


Preliminärt program 2018
Varje helgfri tisdag mellan den 9 januari och den 26 maj samt mellan den 7 augusti och den 11 december träffas vi kl. 12.30 för en stunds gemenskap kolleger/kamrater emellan. Föreningen bjuder på kaffe och bulle. Platsen är Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3 i frukostmatsalen. Välkommen!

Februari
Tisdagen den 13 februari kl. 17.30.
Ryska marinen idag, en säkerhetspolitisk tillgång för Kreml.
Föredrag av kommendörkapten Christian Allerman, f.d. försvarsattaché i Moskva.
Plats: Drottning Victorias örlogshem, vån 5.
Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås. Anmälan till kansliet senast den 6 februari. P.g.a. sjukdom ändrat till föredrag av övlt Per Andersson från MUST


Mars
Torsdagen den 15 mars kl.  17.30. Årsmöte.
Plats: Blasieholmens restaurang, Blasieholmsgatan 4C. Föreningen bjuder på middag. Om middag önskas, anmälan till kansliet senast den 27 februari.


April
Tisdagen den 17 april kl. 17.30. Ändrat till måndagen den 16 april kl. 17.30
Skeppsholmens byggnader och arkitektur, samt Fredrik Bloms verk.
Föredrag av 1:e intendent Thomas Rooth vid Armémuseet.
Plats: Drottning Victorias örlogshem, vån 5.
Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås. Anmälan till kansliet senast den 10 april.

Maj
Söndag-tisdag den 20-22 maj
Riksårsmöte under resa till Tallinn
Se information i nr 4/17 och nr 1/18 i tidskriften samt i kommande e-postutskick.

Juni
Onsdagen den 6 juni.
Hissning av Stor flaggning på af Chapman. Samling kl. 07.00.

Fredagen den 22 juni.
Midsommarhelg på Stora Tratten.

Torsdagen den 28 juni
Hissning av Stor flaggning på af Chapman med anl av ÅF Offshore Race. Samling kl 08.00.

Juli 08 -- 10

Vår finska broderorganisation Laivaston Kilta arrangerar i år det marina kamratföreningsmötet, som kommer att genomföras den 8 - 10 juli i Åbo med omnejd. Varje land får sända högst 15 delegater och anmälan om önskat deltagande ska göras till förbundskansliet senast den 4 maj 2018. Arrangemanget kostar 170 € per person vartill kommer kostnader för resa och logi. Förbundet kommer subventionera deltagande med ett ännu ej fastställt belopp. Laivaston Kiltas fullständiga inbjudan kan läsas genom att klicka på denna länk: Nordiskt möte

Augusti
Arbetshelg på Stora Tratten. Tid meddelas på hemsidan senare under sommaren.

Lördag-söndag den 24 - 26 augusti
Örlogsdagarna på Galärvarvet.
Program kommer att publiceras senare.

September
Lördagen den 8 september.
5-kamp mellan föreningarna inom region Mitt.
Arrangör: Nynäshamn. Anmälan till kansliet senast den 28 augusti.


Lördagen den 8 september.
En dag i paradiset. (EDIP). Besök på Gålöbasen. Transport med egna bilar och samåkning. Ytterligare information publiceras senare.

Oktober
Torsdagen den 18 oktober kl. 17.30.
Traditionsenlig ärtmiddag med föredrag av chefen Fjärde sjöstridsflottiljen, kommendör Fredrik Palmquist. Kostnad 290 kronor som betalas till plusgiro: 35 80 22-2 eller
Swish: 1234492211
Plats: Blasieholmens restaurang, Blasieholmsgatan 4C.
Anmälan och betalning till kansliet senast den 3 oktober.

November
Söndagen den 4 november kl. 11.00.
Krigsseglardagen i Djurgårdskyrkan. Föreningen biträder med flaggvakt. Efter gudstjänsten inbjuds till kyrkkaffe i Sjömanskyrkan. Ingen föranmälan krävs.

Tisdagen den 13 november
Ryska marinen idag, en säkerhetspolitisk tillgång för Kreml.
Föredrag av kommendörkapten Christian Allerman, f.d. försvarsattaché i Moskva.
Plats: Drottning Victorias örlogshem, vån 5.
Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås. Anmälan till kansliet senast den 6 november.

Söndagen den 25 november.
Föreningen firar traditionsenlig Lille Jul ombord på Viking Lines Cinderella. Följande hyttalternativ finns:
Del i inside Standard                                         450 kronor per person
Enkelhytt i inside Standard                                550 kronor
Del i inside Comfort (med dubbelsäng)              500 kronor per person
Enkelhytt i inside Comfort (med dubbelsäng)    550 kronor
Handikapphytt                                                 500 kronor per person
Betalning för önskat alternativ ska göras till föreningens plusgiro 35 80 22 – 2 senast den 23 oktober 2018. Ange namn, kön och födelsetid för varje resenär. Bokningen är bindande från den 23 oktober.

December
Tisdagen den 11 december kl. 1300.
Luciakaffe.
Drottning Victorias örlogshem, vån 1.
Anmälan till kansliet senast den 4 december.