För att uppfylla kraven för medlemskap fordras att du tjänstgjort i Marinen eller fortfarande tjänstgör som värnpliktig eller anställd; menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse. Ett starkt intresse och engagemang för marinen kan också meritera.

Medlemsavgiften för 2021 är fastställd till 225:-Ja, jag vill bli medlem i Flottans Män Stockholm:Fortfarande aktiv: