Bilder av stugorna på Stora Tratten

Calle Schewen 4 bädddar


Allbertina 4 bäddar

Rönnerdal 3 bäddar

Sjösala 3 bäddar

Maj på Malö 2 bäddar

Sköna Helén 2 bäddar

Carmencita 2 bäddar