FLOTTANS MÄN SÖDERTÄLJE

 

Flottans Män Södertälje

Styrelse 2018

Ordförande                                  Thomas Westerberg           070-4413118

Vice Ordförande                           Lennart Persson                 08-55245276

Sekreterare                                 Jörgen Sandås                    08-6073618

Kassör                                         Christer Norman                08-55171571

Ledamot                                     Anders Westerberg             070-4400901

Ledamot                                     Håkan Ågren                     072-2351951

Ledamot                                     Kenneth Sandås  *)            070-7989165

Suppleant                                   Jan Sjölander                     073-7872120

Suppleant                                    Måns Åman             076-3077101            

*) Sammankallande i Notholms-gruppen