Tor MagnussonFlottans Mäns lokalförening i Östersund bildades lördagen den 28 januari 1939, vid ett sammanträde på Stadskällaren.

Föreningen har således funnits i över 70 år. En av initiativtagarna, tillika föreningens förste ordförande var journalisten Tor Magnusson, som skrev mycket uppskattade krönikor under signaturen TEM i Östersunds-Posten.

 

 

Vår klubbstuga Fäboden

Stugan har stått på A4 skjutfält i Grytan. Den uppfördes ursprungligen på Tjusarudden. Där kunde man ända in på 1960-talet se de sista resterna av fyra- fem fäbodar, ”Småbodarna”. En av dessa byggnader, den s.k. ”Erik Jonsstugan”, är den du just nu betraktar. Färdigställd här i talldungen var den 1944, varefter den inrymde A4 museum - i varje fall delar - fram till 1968. Denna fäbodstuga som har en grundyta av 6 x 10 m, är uppförd av timmer i en våning under spåntak och med skorsten av natursten. Den innehåller tre rum, förstuga, storstuga och mjölkkammare. I storstugan finns en öppen spis, som bättrats med på med plattor från Gusta stenförädling. I anslutning till en fäbodstuga kunde finnas bl.a. finnas fähus, källare, kokstad, stall, avträden, lador, kall- källa eller bäck.

Här hittar du en karta till Fäbostugan