Välkommen till Flottans män Östersund!

                                                                   

 

 

 

   

 

 

 

 

 Allting har en ände...

 Flottans Män i Östersund som bildades så tidigt som den28 januari 1939, beslutade vid ett möte den 12 juni 2018 att upplösas.
Detta på grund av medlemmarnas allt högre ålder och svårigheter att rekrytera nya medlemmar. Eventuella intresserade som vill tillhöra en, FM-förening, är välkomna till Härnösand eller Sundsvalls föreningarna, anmälan via respektive förenings hemsida.

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet