(Rev 2014-09-10/KH)

Veteranstöd

En utgångspunkt i veteranpolitiken är att denna ska grundas på en helhetssyn som inkluderar rekrytering av personalen, utbildning och förberedelser inför insatsen, stöd och åtgärder under insatsen, omhändertagande samt stöd och eventuell rehabilitering efter insatsen.

Också stödet till de anhöriga, särskilt barnen, utgör en viktig del i denna helhetssyn Därför är veteranfrågor ett nytt utökat ansvar för hela samhället.

På alla förband, skolor och centrum finns lokala veteransamordnare.  

Försvarsmaktens Marina förband inom Region Mitt är 1.Amfibieregementet (AMF 1.) och 4.Sjöstridsflottiljen (4.Sjöstridsflj) vid Hårsfjärden. 

Förbanden är ”Moderförband” bl.a för Flottans Män avdelning 11 i Nynäshamn.  

Försvarsmakten samarbetar med ideella organisationer/kamratföreningar. Hos dem kan veteraner bland annat finna kamratstödjare och forum för att diskutera sina erfarenheter med andra med liknande upplevelser.

Försvarsmakten har ett samarbete med Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna SVF, Svenska Soldathemsförbundet SSHF, Invidzonen IZ och Sveriges Militära Kamratföreningar SMKR. 

Flottans Mäns 26 lokala föreningar företräds av Flottans Mäns Riksförbund som en av ca 80 kamratföreningar i SMKR.

Mycket görs redan sedan länge (alltid) i Fl.Män´s Kamratföreningar.

Vår roll i veteran- och anhörigstöd
Vi är medlem i SMKR och kan bidra med stöd inom ramen för klubbens verksamhet.
I vårt fall främst inriktat mot personal i 4.Sjöstridsflottiljen.
 
Vi kan fungera som ett nätverk där kontakt skapas genom våra möten, vår hemsida och sociala medier t ex Facebook.
De områden som stöd kan lämnas är framför allt genom:
Deltagande i våra klubbmöten och att sprida information om veteran- och anhörigverksamheten i egen förening, andra militära kamratföreningar och i samhället.

Läs brevet från SMKR nya ordförande, Anders Emanuelsson och vår remissutgåva
(se bifogade filer)
Ordföranden SMKR har ordet.pdf
Vår Remissutgåva "Veteranstöd"

Vi är beredda och redo att stödja Veteraner, Utlandsveteraner och deras Anhöriga.