Välkommen till 

 

 

Lokalföreningen i Nynäshamn välkomnar nya medlemmar som uppfyller kraven att antingen ha tjänstgjort i Marinen tidigare, som värnpliktig eller anställd, eller fortfarande är i tjänst. Medlemskap kan därutöver efter särskild prövning av vår styrelse vinnas av svensk medborgare med stort och aktivt intresse för Flottan och föreningens ändamål.                                                                                                

Menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse - alla är lika välkomna.

Vår klubbstuga ligger vackert i den före detta hetaste av alla marina miljöer - Musköbasen. Närmaste granne är Guldbodavakten, porten in till före detta Marinbas Ost.

Från fönstren i stora rummet och på altanen därutanför kunde man förut, med en kopp kaffe i handen, följa 4.e sjöstridsflottiljens aktiviteter från första parkett. Flottiljen har numera flyttat till Berganäs, vilket har medfört, att förutom lite fågelliv, är det ganska tomt på fjärden.

I stugan förekommer, förutom styrelsemöten, olika aktiviteter som t.ex vår- och höstfester och även andra sammankomster som medlemmarna själva hanterar. Efter anmälan till stugfogden får även stugan användas av medlemmarna för övernattning.

Lokalföreningen i Nynäshamn har en del utbyte med de andra lokalföreningarna inom region ost, dvs Stockholm, Norrtälje, Norrköping, Gotland, Västerås, Södertälje och Haninge. Varje sommar så anordnas mellan föreningarna en lekfull femkamp, en uppskattad och trevlig aktivitet där både fysisk, mental och intellektuell styrka kan komma att sättas på prov. Nynäshamn FM tog faktiskt hem årets vandringspris 2011 och 2016!

Som exempel på andra aktiviteter kan nämnas besök på örlogs-och handelsfartyg, utflykter till intressanta platser, firande av Lillejul, en soppkväll sista torsdagen varje månad där vi äter gott och umgås i glada kamraters lag samt likaså bowling varannan torsdag i Nynäshamn Bowlinglokal. Naturligtvis är alla medlemmarnas damer välkomna på våra aktiviteter. Vi har även ett antal damer med som medlemmar i vår förening.

Vår strävan är också att försöka hålla medlemmarna uppdaterade med vad som händer inom Marinen och inom vår förening. I ett litet medlemsblad, Skepp Ohoj, som kommer ut fyra gånger om året informerar vi om kommande aktiviteter i föreningen och rapporterar lite om vad som händer i övriga marina sammanhang. Ett antal intressanta artiklar om marin verksamhet idag och förr finns alltid med i bladet.                                                                                                                                        

Tidningen kan laddas ner under fliken "Skepp Ohoj"                                                                                           

Den största informationskällan är naturligtvis vår hemsida.

Om du tror att detta kan vara något som Du kan tycka vara intressant för Din del, tveka då inte att ansluta dig till oss. Gå bara in på anmälningsfliken "Bli medlem" eller kontakta någon av oss i styrelsen. Vi kommer med glädje att hälsa Dig välkommen i kamratgänget.