Här följer ett antal kontaktuppgifter till våra styrelsemedlemmar samt även ett antal länkar till andra maritima organisationer som kan vara intressanta.

Tveka inte att kontakta oss ifall ni har några frågor eller funderingar.

Ordföranden Kjell Johansen
                

Mobil: 070-6413553

email: kjelljohansen756@gmail.com

 

 

 

 

 

Vice Ordföranden Håkan Hedén       

hemtelefon: 08-7741495

email: hakan.heden@comhem.se  

 

 

 

 

 

Sekreterare och Redaktör Skepp Ohoj

Rune Stang

hemtelefon: 08-52030555  Mobil: 070-3692938

email: st-media@telia.com

 

  

Kassör

Linda Leibing-Hedén

 

 

 

 

 

Intressanta länkar

På SMKR Hemsida http://www.smkr.se/  hittar Du även ett antal intressanta länkar 
http://www.smkr.se/lankar.htm
Övriga länkar
Veteranflottiljen
Marinmuseum 
Sjöhistoriska 

Marinen
Sjöofficerssällskapet
Stockholms sjögård 
Statens maritima museer
Sjöfartsmuseet i Göteborg


U3 Veteranbesättning
MaritimanGöteborg                                                                                                                                                                                                          U505                                                                                                                                                                                                                                          Fartygstrafik och positioner                                                                                               AMF/Armé, Marin och Flygfilm www.amf-film.se 

http://www.alvsnabben.se/