( Rev. 2014-07-31/KH )

För att uppfylla kraven för medlemskap fordras att du tjänstgjort i Flottan eller fortfarande tjänstgör som värnpliktig eller anställd; menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse. Ett starkt intresse och engagemang för marinen kan också meritera. Även utländska medborgare är välkomna.Ja, jag vill bli medlem i Flottans Män Nynäshamn:Fortfarande aktiv: