STYRELSEMEDLEMMAR 2018            

                                                                     

                                            Ordförande:Robert Hillgren

                                         

                                             Vice Ordf.  Ove Hagström

                                                               

    Sekreterare: Ove Kumlöv           Kassör Adj.:Owe Nilsson            Ledamot: Birger Holgersson

 

                               Ledamot:Claes Nordenborg             Ledamot: Björne Kölvik           Ledamot: Stefan Nilsson

 

 

Styrelsen för Flottan Män Norrköping valda för 2018.

 

Ordförande: Robert Hillgren

V. Ordförande: Ove Hagström

Kassör: Owe Nilsson adj.

Sekreterare: Ove Kumlöv

Ordinarie ledamot: Björne Kölvik

Ordinarie ledamot: Birger Holgersson

Ordinarie ledamot:  Stefan Nilsson

Ordinarie ledamot: Claes Nordenborg

 

 

Visa Bildspel<

 

 

Jagaren Östergötland som modellbygge

 

Ubåten Östergötland

 

 

Bli medlem i Flottans Män