STYRELSEMEDLEMMAR 2017            

                                                                     

                                            Ordförande:Robert Hillgren

                                         

                                             Vice Ordf.  Ove Hagström

                     

    Sekreterare: Ove Kumlöv          Kassör Adj.: Rolf Carlsson    Ledamot: Birger Holgersson

 

                 

 Ledamot: Claes Nordenborg        Ledamot:Sten -Åke Johansson     Ledamot: Björne Kölvik

 

 

Styrelsen för Flottan Män Norrköping valda för 2017.

 

Ordförande: Robert Hillgren

V. Ordförande: Ove Hagström

Kassör: Rolf Carlsson adj.

Sekreterare: Ove Kumlöv

Ordinarie ledamot: Björne Kölvik

Ordinarie ledamot: Birger Holgersson

Ordinarie ledamot: Sten- Åke Johansson

Ordinarie ledamot: Claes Nordenborg

 

 

Visa Bildspel<

 

 

Jagaren Östergötland som modellbygge

 

Ubåten Östergötland

 

 

Bli medlem i Flottans Män