Från vänster; Claes Nordenborg, Per von Krusenstierna,Robert Hillgren,Willy Almberg,

 Gunnar Nyström, Ove Hagström och Sten Åke Johansson.

Styrelsen för Flottan Män Norrköping valda för 2016.

 

Ordförande: Robert Hillgren

V. Ordförande: Ove Hagström

Kassör: Gunnar Nyström

Sekreterare: Claes Nordenborg

Ordinarie ledamot: Björne Kölvik

Ordinarie ledamot: Willy Almberg

Ordinarie ledamot: Sten- Åke Johansson

 

 

Visa Bildspel<

 

 

Jagaren Östergötland som modellbygge

 

Ubåten Östergötland

 

 

Bli medlem i Flottans Män