Välkommen till Damklubben Skeppsdockornas hemsida


Föreningen Skeppsdockorna bildades 1996. Det är en förening för kvinnor vars män är medlemmar i Flottans Män. Skeppsdockorna får disponera lokalen som Flottans Män hyr av Norrköpings Kommun.
Damklubben anordnar varje år aktiviteter för sina medlemmar av olika slag och är då totalt ansvariga för alla åtgärder i samband med dessa aktiviter. Vid sina styrelsemöten och medlemsmöten planerar klubben för kommande aktiviter och uppslagen är av alla tänkbara slag.

Skeppsdockorna höll sitt årsmöte den 16 februari 2019.Skeppsdockorna anordnar en vårfest, en höstfest och tillsammans med Flottans Män en julfest varje år.Föreningen har 38 meddlemmar och årsavgiften är 150 kronor. Kerstin och Ove Hagström har skänkt en ordförandeklubba till föreningen. Skeppsdockorna har bekostat sömnad av gardiner till matsalen ; uppskattat av alla medlemmar.