UPPSTARTEN  för Flottans Män i Norrköping,

Var en Annons i Norrköpings Tidningar den 11/6 1938. Där intresserade var välkomna till kaffe Björkdungen den 14 juni 1938 kl. 7,30 em. för bildadet av en lokalförening till Flottans Mäns Riksförening.

Enligt en notis Norrköpings Tidningar den 2/3 1940

Föreningen Flottans Män i Norrköping har allmänt möte i Folkets Hus festsal tisdagen den 8/3 kl.7,00 em. varvid Kapten Lindberg, FC fartyget "Örnen" håller föredrag . Filmer från Marinen och neutralitetsvakten visas.

En ny förening bildades den 28/5 1946 under namnet "Gamla gastarna" bestående av fd. örlogsmän i Norrköping, denna föreningen upplöstes i början på sextiotalet.Efter att ha legat i träda i ett antal år, återuppstod föreningen igen under namnet " Flottans Män Östergötland" på hösten 1978, enär många medlemmar bodde i Linköping hölls månadsmötena växelvis emellan de båda städerna. Vid ett årsmöte 1992, då antalet medlemmar var 104 st, fördes frågan om en delning av på tal. Detta renderade i att Flottans Män Östergötland den 14 april 1994 omnamnades till Flottans Män Norrköping , och Flottans Män Linköping bildades.                      

 Nu började sökandet efter lämpliga lokaler, vi blev erbjudna av Norrköpings Kommun att hyra de gamla kontorslokaler efter Gasverket den 1 februari 1996. Efter iordningsställandet, invigdes lokalerna med pompa ståt den 19 april 1997av Flottans Mäns Riksordförande Gunnar Bengtsson i närvaro av representanter ifrån Norrköpings kommun. Ett  annat inslag vid invigningen var ett örlogsbesök ifrån kustflottan.

Från 2012 är Flottans Män Linköping  medlemmar i Norrköping. 

Under år 2016 blev vi uppsagda från Saltänggatan 48 , vi fick ett år på oss att söka nya lokaler. Med bistond Kommunen blev vi erbjunda en lokal ute på Bråvalla på ca. 100m2

 

                               Bli Medlem i Flottans Män