Utseendet på Flottans Mäns medlemskort är fastställt av förbundsstyrelsen. Lokalförening bedömer om föreningen har behov av ett medlemskort.

Om Du som medlem har behov av ett medlemskort så kontakta din lokalförening.

Medlemskortets utseende framgår av filen nedan.

Flottans Mäns medlemskort 

Rutinen bygger på en medlemsavisering som skrivs i Word på förtryckt blankett "plusgiro" och som sedan kopplas till medlemsregistret.

Kansliet kan bistå lokalförening med denna rutin.