______________________________________________
Försvarsmakten

Försvarsmakten

Marinen

Marinbasen

Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstriflj)

Fjärde sjöstridsflottiljen (4.sjöstriflj)

Första ubåtsflottiljen (1.ubflj)

Amfibieregementet (AMF 1)

Sjöstridsskolan (SSS)

Gladan och Falken

Marinens Musikkår

Marinens Ungdommusikkår
______________________________________________
Försvarsmakten   (Utländska)

Danish Navy   Sövaernet

Royal Norwegian Navy   Sjöförsvaret

Finnish Navy   Merivoimat

Estonian Navy   Eesti Merevägi

Latvian Navy   Latvijas Juras Speki

Lithuanian Navy   Karines jury pajegos

German Navy   Marine

 

Polish Navy   Marynarka Wojenna

Russian Navy

Belgian Navy   Marine Component  

 

Royal Netherlands Navy   Koninklijke Marine

Irish Navy   an tSeirbhís Chabhlaigh

French Navy   Marine Nationale  

Spanish Navy   Armada Espanola  

Portuguese Navy   Marinha Portuguesa

Italian Navy   Marina Militare

Hellenic Navy   Polemiko Naftiko

Turkish Navy   Türk Deniz Kuvvetleri

Royal Navy

US Navy

EU Navfor Somalia

______________________________________________
Museér    (Svenska)

Marinmuseum i Karlskrona

Sjöhistoriska i Stockholm

Sjöfartsmuseet i Göteborg

Regalskeppet Wasa

Regalskeppet Kronan

U3 Veteranbesättningen

Ubåtsklubben Hajen

Ubåtsklubben Nordkaparen

Maritiman i Göteborg
______________________________________________
Museér   (Utländska)

Fregatten Jylland

Fregatten Peder Skram

Skibepaaholmen

Submarine Vesikko

The Mary Rose

HMS Victory

HMS Warrior

USS Constitution

USS Hunley

USS Bowfin

USS Iowa

USS New Jersey

USS Missouri

USS Wisconsin

 

USS Enterprise

SS Lane Victory

Royal Navy Submarine Museum

HMS Hood

Bismarck

Wilhelm Gustloff

Yamato
______________________________________________
Föreningar och sällskap mm  (Svenska)

Allmänna Försvarsföreningen

Kungliga Örlogsmannasällskapet

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR)

Svanbecks "Rabbit"- site ("Kanin"- sida)

 

HMS Älvsnabben

 

Veteranflottiljen 

HMS T26

HMS T38

HMS T56

HMS T121

HMS R136

HMS R142

Föreningen M20

HMS Smyge

HMS Sprängaren

M/Y Triton

Ostindiefararen Götheborg

Klubb Maritim

Sjöräddningssällskapet

______________________________________________
Övrigt

Naval Technology

Sjöfartsverket - sjötermer

Kustbevakningen

Kjell Närkhammars sidor

Maritime Quest

Live Ships Map

Riksarkivet

AMF

Armé - Marin och Flygfilm