För att uppfylla kraven för medlemskap fordras att du tjänstgjort i Flottan eller fortfarande tjänstgör som värnpliktig eller anställd; menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse. Ett starkt intresse och engagemang för marinen kan också meritera.

Medlemsavgiften hos oss i Malmö är förnärvarande 250 kronor om året vilket inkluderar riksavgift och tidskrift vilken utkommer 4 gånger om året, vi har själv ett brevledes utskick per år som innehåller FM Loggen och möteskallelser samt program.Ja, jag vill bli medlem i Flottans Män Malmö:Fortfarande aktiv: