Ordförande, V. Webbmaster, V. Medlemsregistrator: Mattias Bergsten

Telefon: 070-5352794. E-post: lysekil@flottansman.se

 

Sekreterare: Leif Lysberg

Telefon: 070-2692141. E-post: leiflysberg@hotmail.com

 

Webbmaster, Medlemsregistrator: Van Carlzon  

Telefon: 070-4288006. E-post: lysekil@flottansman.se

 

Klubbmästare: Jan-Otto Pettersson

Telefon: 076-1156844. E-post: jan-otto.pettersson@telia.com

 

V. Klubbmästare: Per Lyrheden

Telefon:070-9285172. E-post: per.lyrheden@hotmail.se

 

Skattmästare/Kassör: Arne Hasselgren

Telefon: 070-2337969 E-post: arne.k.hasselgren@telia.com

 

V. Ordförande: Carl-Gustaf von Konow

Telefon: 073-1510580. E-post: carl-gustaf@vindbyggarna.se

 

Stugfogde: Ronny Olsson

Hemtelefon: 0523-14901. Mobil: 070-6149056. E-post: olsson.ronny@telia.com