Jag har en ny medlem. Hur ansöker denne om medlemskap?

För att att ansöka om medlemskap är den bästa vägen att gå in på Riksförbudet Flottans mäns hemsida. www.flottansman.se. På första sidan längst ner i vänsterkolumn finns en länk "Bli medlem !". Fyll i ansökningsblanketten och ange lokalförening Lysekil därefter skicka in ansökan.

Du kan bli medlem om du uppfyller följande krav: 

  1. Tjänstgör eller tjänstgjort i Marinen Flottan eller KA
  2. Officer, värnpliktig eller anställd
  3. Kvinna eller man har ingen betydelse
  4. Starkt marint intresse kan också meritera  
     Har du intresse för flottan, marina frågor eller sjöfart är du välkommen att ansöka om medlemskap. Det är ditt intresse för de marina frågorna som är avgörande".  
     
    Medlemssavgift 250:-/år.

För ytterligare information kontakta någon i styrelsen.