Du kan  kontakta vår sekreterare Bert Ågren. Är även Hamnvärd, kontakta mig om Ni kommer sjövägen till Karlstad.                                                                              Tfn 054-834850 Mobil 070-227 40 65, E-post  bert.agren@gmail.com                                                                                                 

    Ordf. Ulf Sjödén tillika Redaktör för Dykdalben                                 Lerboda Framnäs, 665 93 Kil Tfn. 0554-20108 mobil.0762-66 05 16                              E-post: ulf.h.sjoden@tele2.se