SLUTAT p.g.a SJUKDOM  Du kan  kontakta vår sekreterare Bert Ågren. Är även Hamnvärd, kontakta mig om Ni kommer sjövägen till Karlstad.                                                                              Tfn 054-834850 Mobil 070-227 40 65, E-post  bert.agren@gmail.com                          Medlem i förbundsstyrelsen