KAMRATER!

Tack för alla lovord!! Styrelsen har fått ett flertal bevis på att vår satsning är rätt!
Men ett informationsblad som detta gör sig inte självt. Det är självklart att det är en av styrelsens kanaler ut till medlemmarna, men lika självklart att det är medlemmarnas chans att berätta om sina äventyr och vedermödor, ställa frågor etc etc.

Hör av Dig till ’redaktören’, antingen per e-post, brev eller telefon och berätta just Din historia. Du får gärna bifoga bilder! Ulf Sjödén, red

 

Dykdalb - än en gång

Dykdalben - bladet som läses t o m av vår förbundsordförande!!
Vår förbundsordförande Gunnar Bengtsson har i ett vänligt mejl hört av sig. Hans kunskaper om dykdalber är av en helt annan kaliber än min, varför dessa inte bör undanhållas er läsare. Alltså, läs och begrunda:

”Hej Ulf!

Väldigt trevligt att se att ni redan kommit igång med ett medlemsblad. Jag ville kommentera dykdalb där det kan ha smugit sig in ett fel t o m hos Bonniers. Hertigen av Alba var inte fransman utan spanjor och hette Fernando Alvarez de Toledo och hade sin titel på spanska Duque dÁlba.
Han skickades 1567 till spanska Nederländerna för att stoppa oroligheter och utfärdade 2000 dödsdomar på 4 år vilket gjorde honom hatad och resulterade i en folkresning 1572 som gjorde Nederländerna fria från Spanien. Ordet kommer alltså från holländskan som så många andra sjömanstermer och den förklaring till namnet som jag har fått är att holländarna drömde om att det var Duque dÀlbas hals man kastade förtöjning godset runt när man förtöjde vid den kända träkonstruktionen.

Med bästa hälsningar

Gunnar Bengtsson

Förbundsordf.”

Tack Gunnar för Ditt klarläggande! Nu vet alla det!

Hur många medlemmar är vi idag?

Göte kunde få fram ett antal, så även jag. Dessutom har budkavlen gått och vi är i dagsläget över 40, vilka har gått med i föreningen. Därutöver finns ett mindre antal, vilka vi ännu inte har lyckats övertyga om föreningens förträfflighet. Känner Du till någon, som en gång i tiden var värnpliktig flottist, stamanställd vid Örlogsflottan eller möjligen civilanställd där, tipsa Göte, så skickar föreningen en inbjudan till vederbörande.

Program och andra aktiviteter

En liten arbetsgrupp bestående av Lars Tunér och Ulf Sjödén fick styrelsens uppdrag att komma med förslag till aktiviteter. Arbetsgruppen välkomnar idéer från medlemmarna och tillsammans med våra egna ska vi säkert kunna presentera en intressant lista så småningom. Så därför, är Du talför, har förslag till underhållning, har bilder eller filmer, hör av Dig till ordförande Göte!

WEB-redaktör funnen, tack Carl-Axel!

Vårt upprop om webmaster till vår hemsida förklingade inte ohört. FM-kamrat Carl-Axel Sjöberg, nyss fyllda 80 år, åtog sig att bli vår webmaster. Carl-Axel bor i Göteborg och tillhör FM Göteborg och FM Varberg. Du, som har tillgång till internet, kolla in www.flottansman.se, klicka Dig sedan vidare till ’lokalföreningar’ och sedan på ’Karlstad’, så kommer Du till våra sidor.

Vi bekantade oss på s/s Polstjärnan

Den 14 juni företog vi en bryggsegling med Polstjärnan bara för oss flottister! Vi lossade aldrig förtöjningarna eftersom båten hade fått ett pannproblem. Nu gjorde det inte oss så mycket egentligen. Vi femton, som hade anammat inbjudan trakterades med ärtsoppa och tillhörande punsch, för att sedan gå över till matjesill, gräddfil, gräslök och färskpotatis och den som så önskade fick något gott att dricka! Kvällen utvecklade sig mycket positivt och vi alla tyckte att ’detta ska vi göra om’!! Det blev många trevliga - och sanna, naturligtvis - redogörelser från var och en av oss över livet ombord vid den tiden vi låg inne.

Ulf Sjödén

Andelslotteri!!

Ett bra sätt för föreningen att skaffa sig ett litet rörelsekapital är att göra som våra FM-kamrater i bl a Göteborg har gjort: de har för flera år sedan startat ett andelslotteri, som ger föreningen fond för deras marinstuga ett icke föraktligt belopp årligen. Styrelsen har ännu inte hunnit fatta något beslut om detta ännu, men ordförande Göte ansåg för tids vinnande att vi publicerar förslaget och på grundval av medlemmarnas synpunkter avslår eller bifaller det. Går förslaget igenom räknar jag med ett årligt tillskott till föreningen om ca 12 000 kronor!

Alltså, här följer förslaget:
Förslag till

SPELREGLER för FM Karlstad-Värmlands

Andelslotteri

Skötsel och drift av vår förening och förhoppningsvis av framtida egna lokaler i någon form kommer att fordra en stor arbetsinsats av våra medlemmar. Du har kanske, av en eller annan anledning, inte möjligt att rent ’handgripligt’ delta i den verksamheten. Men genom att delta i lotteriet Klubb Dykdalben, gör Du ändå insats för föreningen. Detta kan Du göra genom att anteckna Dig för en eller flera andelar à 20:- per månad.
Lotteriet är anordnat i spelplaner med hundra nummer (andelar) i varje spelplan 001-100, 101-200, 201-300
osv.
Tjugo (20) vinster enligt nedan i varje spelplan utdelas den förste (1) i varje månad till betalda andelar. Vinsten utbetalas kontant, eller i form av ny andel eller till förlängning av giltighetstid för ägd andel, allt efter vinnarens önskemål. Givetvis kan man också skänka vinsten eller del av den till föreningens speciella konto för ett eget ’sjömanshus’
Dragning sker på så sätt att styrelsen i plenum ur en samling marker, numrerade 1 t o m 100, drar ett nummer för vart och ett av det kommande kvartalets tre månader. Antag att numren blir 017, 022 resp 098 för mån okt, nov och dec samt att det finns 200 andelar. Då har nr 017 och 117 vunnit 200 var i oktober, nr 022 och 122 i nov och nr 098 och 198 i dec. Vinnarna kontaktas och det överenskoms hur pengarna ska sändas, återinvesteras eller skänkas till föreningen.
100 st försålda andelar ger 2 000:-, 200 st 4 000:-. Vinstbeloppet ska vara ca 50 % och vid 100 andelar fördelar den sig enligt följande. Vid 200 andelar dubbelt upp:
Vinst 1 st à 200:- = 200:-
2 st à100:- = 200:-
4 st à 50:- = 200:-
8 st à 25:- = 200:-
5 st à 20:- = 100:-
900:-
Omkostn (porto, tel m.m) 100:-
1 000:-

Det står var och en av deltagarna fritt att antingen få ut vinsten eller sätta den som betalning för ytterligare perioder eller skänka den till föreningen.
För ändamålet behöver föreningen ha en som sköter detta samt ett separat bank/plusgirokonto. Rätt att deltaga är föreningens medlemmar samt deras hushåll. Deltagare äger rätt att teckna hur många andelar de vill. Varje andel kostar 20:- per månad och det är mest praktiskt att betala för fem månader = 100:- åt gången. Andelsnumren tilldelas allteftersom medlemmarna betalat in sin första kontingent. Det är också viktigt att listan över deltagarna publiceras i Dykdalben, så att var och en kan se hur mycket pengar som ’finns på kontot’.
Andelslotteriet är helt frivilligt och en 100-lapp två gånger om året (om man inte har tur att vinna, förstås) svider inte nämnvärt i plånboken men ger föreningen ett startkapital. Själv är jag fortfarande med i Klubb Ankaret i Göteborg med fyra andelar tillsammans med min sambo Karin. Hon har tur att vinna så pass ofta att jag ännu inte behövt betala något på hennes andelar de senaste åren!! De få gånger jag har vunnit, har det rört sig om smärre vinstbelopp, vilka för det mesta har skänkts.

Ulf Sjödén

Nationaldagsfirandet den 6 juni

i Boda drog en hel del folk, dock inte så många från FM Karlstad-Värmland. Det gjorde nu inte så mycket för både Allan Eriksson och Ulf Sjödén marscherade i täten med fana och flagga, den senare som vi sedan hissade på hembygdsgårdens flaggstång. Det ska vara flottister, som klarar en sådan uppgift!! Mats Notini gick bredvid tåget och förevigade oss. Nästa år ställer vi upp igen. Någon annanstans eller i Boda!

Ulf Sjödén

GÖTE RAHM, Ordförande

Så här ser han ut, vår ordförande

Ett STORT grattis till tvenne 70-åringar

säger vi i efterskott till våra FM-kamrater Conny Isebark, som fyllde den 16 maj och till Egon Olsson som fyllde den 23 juli.
Det får tillskrivas vår stapplande nya organisation av föreningen att vi inte uppvaktade på högtidsdagarna. Vi får ta igen högtidligheterna, när vi ses den 4 september!

Gålöresan
Planeringen fortlöper planenligt. Dessvärre har inte CAmf1, som numera basar över Berga gamla örlogsskolor, besvarat vår framställan ännu, men vi räknar med att vi kan besöka dem på ett eller annat sätt. Du, som är intresserad, preliminäranmäl Dig till någon i styrelsen, så att vi vet om det blir stor buss, minibuss eller personbil!

ANNONSER

För en billig penning kan Du sätta in annonser i Dykdalben. Det gynnar föreningen. Kan Du sedan ragga upp annonsörer till Flottans Mäns Tidning, kan föreningen påräkna ett större honorar per annons från Riksförbundet!!

Knyckt från Pejling

Lektion i Naturlära vid korpralskolan i Karlskrona. Lärare styrman Kaurlsson från Bjurkhol-men: ”Jau, denna lektion skau vi läira oss Arkimeides princip si. Alla haur väl hört taulas om Arkimeides? Ingen! De vau som sautan”.
En gosse vinkar tveksamt. ”Jau, du där ...?”
”Styrman, konne han ha vatt ve kostartillrit?”

Vi presenterar oss:

2136-1-47 Rudberg

Efter en del prover på Skeppsholmen år 1943 var det dags att ta ställning och infinna sig på Sjömansskolan i Karlskrona. Så den 8 april 1944 var det dags att hämta ut börjepåsen på Stumholmen som torpedmekaniker, det skulle vara ett bra yrke. Sedan var det Norra och Södra Kasern och Trolle, där alla hantverkarna höll till. Sjömansskolan var en efterföljare till Skeppsgossekåren.

Vad som hände un der mina nästan nio år vid Flottan, sju år som stammare och femton månader därefter som rekryt, så skulle det bli en rätt lång novell. Jag var nog inte ensam om att ångra att sätta namnet på kontraktet på Skeppsholmen 1943! Tiden i Pinan var många gånger ett helvete och tiden som utstraffad kanin var inte mycket bättre heller med elaka fimpagastar och furirer, som varit med i Skeppsgossekåren och själva fått smaka jocken många gånger. Hoppas det finns några kvar, som varit med i slutet av kriget, kanske vi träffas på FM:s träffar. Jag hade flera värmländska kompisar under mina år. Jag låg på de flesta av Flottans båtar.

Ulf Rudberg

Sjöfartens Dag 1 september

För femtonde året i rad arrangerar Sjöfartsgillet i Karlstad Sjöfartens Dag nere vid Gamla Kaptensbostaden i Yttre Hamn på lördagen den 1 september mellan kl 12.00 och 16.00. Ur programmet axar vi följande:

12.00 Invigning av landshövding Eva Ericsson
13.00 Realistisk övning av enhet ur Sjöräddningssällskapet, som i år fyller 100 år.

I övrigt kaffe, korv och bokförsäljning. Vi kommer att delta med information om vår verksamhet.