Här lägger vi in nyheter som kan vara aktuella, t.ex. utdrag ur styrelseprotokoll, kortare reportage från möten.                                                                                  Våra sponsorer - nyttja dessa.

Aktualiteter från Trivselgruppens möten.

Övriga aktuella nyheter såsom tidningsurklipp mm.