Styrelsen i Kamratföreningen Flottans Män i Karlskrona 2020.
Översta raden från vänster: Lennart Håkansson, Göran Kullving, Per Nejdefelt.
Sittande från vänster: Tommy Johansson, Lars Sager, Göran Löfgren, Stellan Andersson,      Bo-Inge Andersson. 
                                                       

 

  Ordförande
Göran Löfgren
0704-95 80 14
goran.lofgren1@gmail.com  
 
 Vice ordförande
Lars Sager
0702-81 50 96
lars.saager@telia.com
 
 
 
Sekreterare
Stellan Andersson
0706-48 91 11
stellan.k.andersson@telia.com
 
 
 Kassör
Bo-Inge Andersson
0733-80 24 47
boinge.bia@gmail.com
 
 
Ledamot
Göran Kullving
 
 
Intendent
Lennart Håkansson
0455-360 443, 0739-68 49 38
 
 
Ersättare 1
Per Nejdefelt
 
Ersättare 2/WEB-ansvarig
Tommy Johansson
 
Klubbmästare
Ingvar Stenmark