Stående från vänster: Lennart Håkansson, Göran Kullving samt Lars Saager.
Sittande från vänster: Per Nejdefelt, Göran Löfgren, Hans Pettersson, Stellan Andersson
samt Bo-Inge Andersson. 
 

  Ordförande
Göran Löfgren
0704-95 80 14
goran.lofgren@tele2.se


Vice ordförande
Göran Kullving

Sekreterare
Stellan Andersson
0706-48 91 11
stellan.k.andersson@telia.com

 

Kassör/Webbmaster
Bo-Inge Andersson
0733-80 24 47
boinge.bia@gmail.com

 

Vice kassör
Hans Pettersson
0455-133 58; 0708-73 51 98

 

Intendent
Lennart Håkansson
0455-360 443; 0739-68 49 38
lennarthakansson44@hotmail.comErsättare 1
Per Nejdefelt

Ersättare 2
Lars Saager

Klubbmästare
Ingvar Stenmark