ÅRSPROGRAM FLOTTAN MÄN   2018-2019
OBS: Alla månadsmöten börjar kl 18.00 om ej annat anges.

Måndag 9 april Filmkväll
Söndag 13 maj Utflykt Brösarps backar
20-22 maj Riksårsmöte Stockholm
Onsdag 6 juni Nationaldagsfirande. Grillträff vid stugan
20/22 juli Öppet hus för med lemmar stugan
 Måndag 10 september       Studiebesök Volvo Olofström
Måndag 8 oktober Föredrag DC3:ans nedskjutning
Måndag 12 november Information Polisen, organisation mm
Måndag 10 december Julfest, FM med Ankaret

2019

Måndag 14 januari                 Hemlig gäst
Måndag 11 februari Ankaret står för programmet    
Måndag 11 mars Årsmöte


 Årsprogram FMD Ankaret 2018-2019

Måndag 16 april Besök Sjöfartsmuseum
Måndag 14 maj Våravslutning. Utflykt Brösarps backar
20-22 maj Riksårsmöte Stokholm
Onsdag 6 juni Nationaldagsfirande. Grillträff vid stugan
Måndag 17 september  Bangolf i Asarum
Måndag 15 oktober Cafekväll i klubbstugan
Måndag 19 november Kristine Eriksson sjunger och spelar
Måndag 10 december Julfest FM och Ankaret

 2019

Måndag 21 januari                 Nostalgiafton i klubbstugan
Må 11 feb Ankaret står för programmet
Må 18 mars  Årsmöte