ÅRSPROGRAM FLOTTAN MÄN   2019-2020
OBS: Alla månadsmöten börjar kl 18.00 om ej annat anges.

Måndag 8 april  Melodifrågesport
Måndag 18 maj  Vårutflykt Vanås slott. Konstutställning
25-28 maj Riksårsmöte Stockholm
Tisdag 6 juni Nationaldagsfirande. Grillträff vid stugan
20/22 juli Öppet hus för medlemmar stugan
Måndag 9 september        bertättelser om Karlshamn göran Lindgren
Måndag 14 oktober  Föredrag om Marin trafik
Måndag 11 november  Föreläsning om F17
Lördag 23 november 50 års jubileum
Måndag 9 december Julfest

2020

Måndag 13 januari                  Filmafton och föredrag segelmakare
Måndag 10 februari  Middag med respektive
Måndag 16 mars Årsmöte