ÅRSPROGRAM FLOTTAN MÄN   2017-2018
OBS: Alla månadsmöten börjar kl 18.00 om ej annat anges.

Måndag 11 september  Föredrag: Sjukvård i Blekinge
Måndag 9 oktober Besök planetarium Karlskrona  
Måndag 13 november  Föredrag: A26 Ubåt
Måndag 11 december  Julfest FM och Ankaret tillsammans
   
   

2018

Måndag 8 jan                 Hemlig gäst
Måndag 12 feb FM står för programmet    
Måndag 12 mars Årsmöte


 FMD  Ankarets  Årsprogram      2017-2018

Måndag 18
september                     
 Bangolf i Asarum. Mat på Solsta Towers
Torsdag 16 oktober Rolf Pärlhem berättar om båten Queen Mary, FM är välkommna.
Anmälan till Irene Ericson 070-3909279
Torsdag 16 november Bokafton. Vi recenserar och byter böcker
Måndag 11 december Julfest FM och Ankaret tillsammans
   

 2018

Måndag 22 januari                 Frågesport
Må 12 feb FM står för programmet
Må 19 mars  Årsmöte