ÅRSPROGRAM FLOTTAN MÄN   2016-2017
OBS: Alla månadsmöten börjar kl 18.00 om ej annat anges.

Lördag den 13 augusti  Marindag i Karlskrona. Vi kommer att stå i tält inne på  området. Enskilld resa in och tillbaka
Måndag 10 september  Besök Kungsholms fort (Karlskrona)
Torsdag 6 oktober  Höststädning av stugan, kl. 09.00
Måndag 10 oktober  Föredrag om matkultur
Måndag 14 november  Föredrag om Isbrytning
Måndag 12 december  Julfest tillsammans med Ankaret

2017

Måndag 9 jan                 Hemlig gäst
Måndag 13 feb Ankaret och FM tillsammans.
Måndag 13 mars Årsmöte


 FMD  Ankarets  Årsprogram      2016-2017

Måndag 19
september                     
 Månadsmöte. Sångkväll med Maj-Britt
Torsdag 6 oktober Höststädning i stugan, kl 09.00
Torsdag 19 oktober Månadsmöte. Hemlig gäst
Måndag 21 november  Månadsmöte. Besök hos Marinex smycken och kläder. Tid meddelas senare.
Måndag 12 december Julbord tillammans med FM

 2017

Måndag 16 jan                    Bingoafton
Må 8 feb Månadsmöte.  FM inbjudna. Turessons underhåller.
Må 20 mars  Årsmöte