ÅRSPROGRAM FLOTTAN MÄN   2020-2021
OBS: Alla månadsmöten börjar kl 18.00 om ej annat anges.

april  Inställt
maj Inställt
maj Riksårsmöte Inställt
6 juni Inställt
juli Inställt
september       Eso
oktober Eso
november Eso
Lördag 23 november Eso
december Julfest

2021

januari                  Eso
Måndag 10 februari  Eso
mars Årsmöte