Flottans Mäns Damklubb ANKARET
Flottans Män har en damklubb, som heter Ankaret. Den bildades 1971 av ett litet gäng ganska unga kvinnor, som nu hunnit bli en hel del äldre. Ankaret är en stödförening och syftet (enligt stadgarna) är…”att i fri och otvungen samvaro befordra gott kamratskap, befrämja samhörighetskänsla samt bedriva sådan verksamhet, som kan vara av gemensamt intresse för medlemmarna.
Vi har en hel del aktiviteter tillsammans med Flottans Män, exempelvis gemensamma fester, resor och föredrag.
Medlemskap kan erhållas av kvinnliga familjemedlemmar till medlem i kamratföreningen Flottans män, samt av kvinna, som är eller har varit anställd av marinen.