Så här ser styrelsen ut för 2019

Ordförande: Stefan Horndahl

Vice ordförande: Roland Stengård

Kassör: Björn Melin

Sekreterare: Ulf Wikström

Klubbmästare: Per-Olov Olson

Programkommittéordförande: Pelle Fredriksson

Hans Kristian Molander

Johan Sonesson