Flottans Män Kalmarsund bildades i oktober 2003 av ett femtontal intresserade f.d anställda och värnpliktiga i Flottan. Första årsmötet hölls våren 2004 ombord på färjan Kalmarsund 8. Medlemsantalet har varierat över åren och uppgick i slutet av 2018 till 53 personer. Namnet Kalmarsund kommer sig av att vi har medlemmar från både fastlandet och Öland. Vi träffas en gång i månaden under perioderna januari-maj och september-november, och vi välkomnar även våra damer att delta. Träffarna sker onsdagar kl. 19 i lokal hyrd av kommunen.