Medlemsavgift för 2019
är 250 kr. 
Bankgiro: 215-3823