Ett av kraven för medlemskap är att du tjänstgjort i Flottan eller fortfarande tjänstgör som värnpliktig eller anställd; menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse. Ett starkt intresse och engagemang för marinen liksom intresse för sjölivet kan också meritera.Ja, jag vill bli medlem i Flottans Män Kalmarsund:Fortfarande aktiv: