Styrelsen 2019

2019 Styrelsen

 Från vänster Ingvar Eriksson suppleant, Sven-Anders Nyström ledamot, Jan Johansson klubbmästare, Tor-Leif Rubin ledamot, Claes-Göran Borg bitr klubbmästare , Leif Aljered sekreterare, Stig Karlén kassör, Måns Suneson ordförande, Hans Suneson suppleant

Fotograf Jan Frykberg webbmaster.

 Styrelse 2019