Hur får man kontakt med Flottans män i Jönköping

 All post till Flottans Män i Jönköping skall adresseras till ordförande.

Måns Suneson

Bergstigen 3

564 32 Bankeryd

Email

Epostadress foto

Du kan inte klicka på epostadressen utan du måste skriva av den.

..................................................................................................................

Betalar du medlemsavgift eller något annat tex donerar pengar så gör du så här.

Vårt bankgiro nummer är 706-1302

Hit skall alla pengar skickas.

Medlemsavgifter, gåvopengar, bidrag och övriga inkomster.

Viktigt är att alla som betalar något till detta konto skriver vem

som gjort inbetalningen.