............................................

KARLSKRONARESAN 23-24 SEPTEMBER 2014

Bilder från resan finns på sidan "bilder"

Flottans Män Jönköping vid Örlogshamnen

Foto Hans Suneson

 

 

 ........................................................................................................................................................

Traditionsenligt SOS-firande vid Vättern i Jönköping   Jönköpingsföreningen firade, som brukligt är, traditionsenlig SOS i Midsommarveckan. Sill, smör o snaps hade inköpts och ett tio tal mannar, någon med respektive, hade mött upp I den vackra kvällen. Sång, goda historier och spel med kornett över Vättern stod på programmet. Klubbmästaren hade fullgjort sitt uppdrag och ordföranden Måns Suneson hälsade alla välkomna. Stämningen var god! Nu ser föreningen fram mot studiebesöket i Karlskrona 23-24 september då man skall inkvarteras i Skönstavik och göra nostalgiska utflykter i staden.  Av Leif Aljered 

 

Per-Åke Strandsäter i byssan

Per-Åke Strandsäter i byssan  (Fotogaf FM egen)

 

Leende kornettist vid Vättern

Leende kornettist vid Vättern (Fotograf FM egen)

Gruppen vid Vätterbrinken

Gruppen på Vätterbrinken  (Fotograf FM egen)

 

................................................................................................................................................................

Ordförande Måns Suneson berättar historien om den Röda falukorven

Historien om den röda falukorven

klicka på raden ovan 

röda falukorven

 ................................................................................................

 

Dags att betala årsavgiften.

Årsmötet beslöt att behålla medlemsavgiften 250:- betalas via bankgiro till FM Jönköping 706-1302

Kassören tackar för en snabb inbetalning.

Av avgiften går 100:- till vår fina tidning.

 

............................................. 

 

 Medlemsmöte med Flottans Män i Jönköping i anslutning till studiebesök på färjan Braheborg i dockan i Huskvarna hamn. den 12 november 2013.

 Studiebesök genomfördes på den nybyggda färjan Braheborg, Vätterns största fartyg. Vår kassör hade ordnat med arrangemanget. Ciceron var skepparen på färjan Hasse Vetterlind. Ett 15 tal medlemmar hade mött upp på studiebesöket, som var mycket uppskattat. Besök i maskinrum och i salonger samt på kommandobryggan stod på programmet. Tacktal och gåva utdelades till skepparen Hasse Vetterlind av vår kassör Hans Suneson.

Efter lunch på restaurang Sofiehof, Hotell Savoy i Jönköping följde medlemsmöte. Hotell Savoy hade förtjänstfullt arrangerat så att Flottans Män Jönköping kostnadsfritt fick tillgång till lokal i anslutning till restaurangen. 

 Hans Suneson (mera foton  på sidan med bilder)

 

 

 

 

........................................................ 

 STYRELSEMÖTE

Tisdagen den 8 oktober kl 15.00  i Skepparegården.

Föreningens sekreterare Leif, en betänksam man.

 

Från vänster Håkan Lövberg, Rolf Borglid, Måns Suneson, Leif Aljered,      C-G Dybeck, Jan Johansson, Jan Nilsson

 

...........................Foto Hans Suneson ovanstående två bilder............................................

Årsmöte med föredrag den 6 mars 2013

 

 

Foto: Hans Suneson

.............................................................................. 

genomförde ett besök på Skaraborgs regemente i Skövde den 19 och 20 februari.

 Samling vid vakten.

 

 Foto Hans Suneson

 

 

2013 årsmöte se Kalendarium till höger 

Den 4 oktober 2012 genomförde Flottans Män i Jönköping  ett Idéseminarium 

Närvarande var Styrelsen för Flottans Män Jönköping samt medlemmarna Tomas Lundvall, Per-Åke Strandsäter, Curt Erik Borg, Rolf Borglid, Jan Hallström, Bosse Pettersson

 

Foto: Jan Frykberg 

 

Presentationsfolder 

Ett presentationsblad kommer att framställas för att i klartext informera om syftet med Flottans Män i Jönköping. Ordföranden och vår webbmaster samverkar om detta. Se bilden nedan. 

 

Foto: Hans Suneson

 

Tisdagslunch 

 Flottans Män kommer att träffas för trevlig samvaro en gång i månaden på Gudmunds Källare.

Bestämdes att dessa luncher ska hållas följande dagar: tisdagen den 6 nov kl 13.00,tisdagen 4 dec kl 13.00 tisdagen den 8 januari 2013. 

 

HMS Småland

 

 

 

 

 

Kungl.Hovstaterna meddelade 2012-03-07 att ur Prins Carl Gustavs stiftelse beslutat bevlija 15.000 till nystartade

Föreningen av Flottans Män i Jönköping

Del av 2012 års styrelse

  från vänster . Måns Suneson, Leif Aljered, Hans Suneson, Jan Johansson, Carl-Gustav Dybeck 

 

Styrelsen under arbete med hemsidan 2012-01-10

 

 

 

 


 

  För ett år sedan 

”Flottans män kliver upp ur glömskans hav”

Plats: Skeppargården, Västra Strandpromenaden i Jönköping. Tid: kl 15.00 Onsdagen den 12 januari 2011
Närvarande ett 30 -tal fd. anställda eller värnpliktiga i Kungliga Flottan från bl.a.
Jönköping, Gränna, Karlsborg, Skövde och Hjo.

Årsmötessamlingen inleddes med att Flottans Män höll en presskonferens där föreningen hade inbjudit till ett pressmöte på temat enligt överskriften.

 Styrelsen under hårt arbete onsdagen den 9 februari 2011