Ordförande
Roger Karlström
Tel:0611-13927   
073-410 24 55
Sekreterare  
Curt Andersson Tel:0611-511687
070-671 06 02
Vice ordförande
Bengt Randevåg
Tel:
070-312 01 77
 Kassör,It-ansv
Tommy Lindqvist
Tel: 0611-711 74
070-554 34 65
    Hans Foto kommer 
Klubbmästare
Ove Strömberg
Tel: 
070-885 65 42
Ledamot
Leif Mähler
Tel:
070-314 15 20

Ledamot
Hans Olsson
Tel:
070-302 66 10

 

Ledamot
Bertil Eriksson
Tel:
070-877 90 65Bjorn    Foto kommer Foto kommer
Suppleant 
Björn Skoglund
Tel:
070-571 37 87
Suppleant
Bert Skoglund
Tel:
070-376 64 98

Revisor
Hans Wiklander
Tel:
070-696 36 99

Revisor
Ingemar Ljungren
Tel:
070-327 25 20

 Anders Foto kommer
Uno
 
 Valberedning
sammankallande
Anders Näslund
Tel:073-069 10 36

Valberedning
Göran Hagfors
Tel:072-5074468

Valberedning
Uno Gradin
Tel:070-333 37 88


 

 

Mailadress: harnosand@flottansman.se