1:a korumet i Härnösand
FM:s första korum i Härnösand

Härnösandsföreningen
Fredagen den 30 november 1990 samlades ett trettiotal män på Marinmässen MKN för att bilda lokalföreningen Flottans Män i Härnösand.

  Ett femtontal av dessa är medlemmar i Flottans Män Sundsvall, men bosatta i Härnösand. En interimstyrelse valdes. Den församlade skaran f.d. vpl, aktiva, reservare, lotsar, kustbevakare samt andra intresserade av marin verksamhet och sjönäring deltog.
Det första årsmötet hölls 1991 i närvaro av riksförbundets ordförande amiral Ola Backman, chefen för Norrlandskustens Marinkommando öv 1 Ulf Rubarth, Kustbevakningens regionchef Jan Widmark samt ordf. för Sundsvalls FM Sten Östman. KA 5 Gamla kanslihusetAlla lyckönskade den nybildade föreningen och överlämnade gåvor, bl.a. en handgjord ordförandeklubba tillverkad av den sjömaningskunnige Ölund från Luleå.
Vid detta första årsmöte redovisades ett 75-tal medlemmar.
I början av år 2012 har medlemsantalet stigit till 150 medlemmar.

 Vy över gamla kanslihuset där vii fortfarande har möjlighet att hålla våra träffar.
 


Lite kuriosa om fartyget  HMS HÄRNÖSAND