För att uppfylla kraven för medlemskap fordras att du har tjänstgjort eller fortfarande tjänstgör i Marinen.

Man eller kvinna har ingen betydelse. Ett starkt intresse och engagemang för marinen kan också meritera.Ja, jag vill bli medlem i Flottans Män Härnösand:Fortfarande aktiv: