Exempel på ett veterankort.

Illustration av ett veterankort.

 

Illustration av ett veterankort.

Exempel på ett veterankort.

 

Veterankortet utfärdas av Försvarsmakten till Försvarsmaktens veteraner. Veterankortet visar att du som veteran aktivt väljer att behålla kontakten med Försvarsmakten efter din tjänstgöring.

Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit i tjänst hos oss veteraner, oavsett om tjänstgöringen varit civil eller militär. Personal som deltagit i internationella insatser kallas utlandsveteraner. Båda veteraner och utlandsveteraner är berättigade att ansöka om veterankortet.

Genom att beställa veterankortet ansluter du som veteran dig till ett förband och därmed det förbandets veteranaktiviteter. Detta val kommer möjliggöra för ditt förband, samt de lokala ideella organisationerna, att bjuda in dig till olika aktiviteter och även att hålla dig informerad om vad som händer ur ett veteranperspektiv. Förbandens veteranaktiviteter är frivilliga och skiljer sig mellan respektive ort. Vill du veta mer om ett förbands aktiviteter ska du kontakta lokal veteransamordnare.

Veterankortet är även fyllt med diverse förmåner och rabatter, förmånerna förvaltas och administreras av Svenska Soldahemsförbundet och går att hitta på hemsidan www.veterankort.se.

Du som veteran kan beställa veterankortet genom att fylla i beställningsblanketten och skicka den till veteransamordnaren vid det förband du önskar tillhöra.

Vi i Haning Flottans Män har vårt värdfdörband vid 4.sjöstridsflottiljen och förbandets veteransamordnare  är

Per Wikström

Giltighetstiden för veterankortet är fem år från utfärdandedatum.

Beställningsblankett i worldformat

http://www.forsvarsmakten.se/siteassets/5-information-och-fakta/for-veteraner/m7102-780850e-5-best-veterankort.docx

Fyll i blanketten, spara den på din dator, bifoga filen i ditt mail.

Om du hellre vill sända blanketten via post så går det också bra. Adressen är då; Fjärde sjöstridsflottiljen 130 61 Hårsfjärden