Stora Stenholmens historia


Sammanställd av Mikael Lindholm, fd övärd på Stenholmen.

St Stenholmen är belägen mellan Gålö och Vitsgarn i Stockholms södra skärgård. I det omgivande vattnet möts norra delarna av Horsfjärden och Mysingen. Ön är ca 10 000 kvadratmeter stor och dess längdaxel sträcker sig från sydost mot nordväst. Största längd är 220 m och största bredd 120 m.

Topografin domineras av en höjd i norra respektive södra delen. Mellan dessa finns öns "midja", 50 m bred, 40 m längs öns längdaxel och ett par meter ö h. Denna del är delvis utfylld. På västra sidan finns öns bryggor. Den nuvarande bebyggelsen är koncentrerad runt den södra höjden.

St Stenholmens moderna historia kan delas in i tre delar. Den första delen är tiden för andra världskriget då ett kustartilleribatteri anlades på ön. Den andra är en 25-års period efter kriget då ön användes som torpedskjutningsstation och den tredje delen när ön är klubbholme för Örlogsberga båtklubb.

Ladda ner hela dokumentet här.