2017 års städdagar avlöpte i en ganska stor kamratanda. Många hade hörsammat "erbjudandet att få deltaga".

Måltiderna var rikt tilltagna och avnjöts tillsammans med dansk bier. 

Ett kamratligt tack till alla hjälpande händer.

                                                                                                 Foto: Leif Leihed