För 8;e gången i följd utdelade Flottans Män,s ordf. Kjell Jönsson en "Premiebok" på Specialistofficersexamen den 14 dec 2017. 

     Denna gång till två glada sergeanter. Till vänster "Bäste studerande" Linnea Landberg och till höger "Bäste kamrat" Erik Hannerstam. 

Den mindre glade i mitten, Kjell Jönsson, är f.d. flaggminstyrman.

                                                                                         Foto: Rebecca Landberg