Ordf Kjell Jönsson har följande att förtälja till medlemmarna i febr 2016 

Klicka här